0
1 * Ritem | black-velvet-shirt-and-ezaar-set-d-03
1 * Ritem | classic-lehnga-choli-d-14
1 * Ritem | classic-peshwas-d-15
1 * Ritem | printed-kaftan-shirt-d-08
1 * Ritem | tassel-shirt-d-11
1 * Ritem | black-velvet-kaftan-d-01
1 * Ritem | blossom-kalidar-d-18
1 * Ritem | blush-rose-d-08-a
1 * Ritem | classic-melody-d-02
1 * Ritem | classic-tissue-kalidar-d-06
1 * Ritem | contemporary-gharara-set-d-09-b
1 * Ritem | deep-love-d-01
1 * Ritem | dreamy-mint-pastel-set-d-01
1 * Ritem | dusky-pink-kaftan-d-07
1 * Ritem | gold-tissue-kurta-and-ezaar-set-d-10
1 * Ritem | golden-sunset-d-09
1 * Ritem | green-sari-glam-d-16
1 * Ritem | ivory-pearl-majesty-d-02
1 * Ritem | jewelled-black-beauty-d-04
1 * Ritem | lavender-dusk-d-07
1 * Ritem | metropolitan-flair-d-05
1 * Ritem | mint-and-blush-rose-bridal-d-08-b
1 * Ritem | monochrome-grandeur-d-05
1 * Ritem | moonbeam-fairy-d-06
1 * Ritem | moonlit-rose-d-02
1 * Ritem | oxblood-peshwas
1 * Ritem | pearl-white-magic-d-14
1 * Ritem | royal-farshi-d-06
1 * Ritem | sheer-magic-peshwas-d-11
1 * Ritem | shimmering-multi-kaftan-d-19
1 * Ritem | silver-dreams-d-10
1 * Ritem | silver-glam-d-13
1 * Ritem | silver-gold-jacket-set-d-12
1 * Ritem | statement-black-matching-separates-d-02
1 * Ritem | statement-olive-brown-matching-velvet-separates-d-09-a
1 * Ritem | summer-dream-d-01
1 * Ritem | summer-skies-d-03
1 * Ritem | sunbeam-d-12
1 * Ritem | tassels-and-pastels-d-11
100% Pure Raw Silk
13MAY22
1pc
2 * Ritem | ivory-and-gold
2 * Ritem | ivory-greys-d-09
2 * Ritem | navy-velvet-set-d-06
2 * Ritem | nikkah-bridal-ivory-d-13
2 * Ritem | printed-kaftan-shirt-d-08
2 * Ritem | bejewelled-dove-d-12
2 * Ritem | black-velvet-kaftan-d-01
2 * Ritem | classic-long-shirt-and-pants-d-07
2 * Ritem | classic-mehndi-set-d-10
2 * Ritem | contemporary-gharara-set-d-09-b
2 * Ritem | dancing-wisteria-d-04
2 * Ritem | dusky-pink-kaftan-d-07
2 * Ritem | glam-matching-separates-d-17
2 * Ritem | gold-tissue-kurta-and-ezaar-set-d-10
2 * Ritem | golden-sunset-d-09
2 * Ritem | grey-skies-d-03
2 * Ritem | lilac-gharara-set-d-10
2 * Ritem | mint-bloom-kaftan-d-17
2 * Ritem | monochrome-grandeur-d-05
2 * Ritem | moonbeam-fairy-d-06
2 * Ritem | moonlit-rose-d-02
2 * Ritem | pearl-white-magic-d-14
2 * Ritem | plum-velvet-kurta-shalwar-set-d-08
2 * Ritem | sheer-magic-peshwas-d-11
2 * Ritem | shimmering-multi-kaftan-d-19
2 * Ritem | silver-glam-d-13
2 * Ritem | spring-blossom-d-06
2 * Ritem | stardust-d-04
2 * Ritem | statement-black-matching-separates-d-02
2 * Ritem | statement-olive-brown-matching-velvet-separates-d-09-a
2 * Ritem | summer-dream-d-01
2 * Ritem | summer-skies-d-03
2 * Ritem | timeless-black-velvet-d-03
2 pc
2 Piece(Kaftan & Slip)
2-Piece
2pc
3 * Ritem | brown-velvet-long-shirt-set-d-01
3 * Ritem | burnt-orange-velvet-set-d-07
3 * Ritem | dropped-hem-boxy-tunic-d-09
3 * Ritem | heavy-gota-and-tilla-design-d-12
3 * Ritem | bejewelled-dove-d-12
3 * Ritem | classic-melody-d-02
3 * Ritem | classic-peshwas-d-11
3 * Ritem | classic-spring-kaftan-d-16
3 * Ritem | contemporary-gharara-set-d-09-b
3 * Ritem | dusky-pink-kaftan-d-07
3 * Ritem | feminine-charm-d-09
3 * Ritem | glam-matching-separates-d-17
3 * Ritem | gold-tissue-kurta-and-ezaar-set-d-10
3 * Ritem | grey-skies-d-03
3 * Ritem | jewelled-black-beauty-d-04
3 * Ritem | kaftan-glamour-d-08
3 * Ritem | lilac-gharara-set-d-10
3 * Ritem | midnight-glam-d-04
3 * Ritem | mint-bloom-kaftan-d-17
3 * Ritem | monochrome-grandeur-d-05
3 * Ritem | moonbeam-fairy-d-06
3 * Ritem | pearl-white-magic-d-14
3 * Ritem | plum-velvet-kurta-shalwar-set-d-08
3 * Ritem | rosy-d-03
3 * Ritem | royal-farshi-d-06
3 * Ritem | silver-dreams-d-10
3 * Ritem | silver-gold-jacket-set-d-12
3 * Ritem | spring-blossom-d-06
3 * Ritem | springrose-d-05
3 * Ritem | stardust-d-04
3 * Ritem | statement-black-matching-separates-d-02
3 * Ritem | summer-dream-d-01
3 * Ritem | summer-rose-pink-set-d-11
3 * Ritem | summer-skies-d-03
3 * Ritem | tassel-shirt-d-11
3 * Ritem | timeless-black-velvet-d-03
3 pc
3-Piece
3pc
4 * Ritem | brown-velvet-long-shirt-set-d-01
4 * Ritem | classic-kurta-shalwar
4 * Ritem | dropped-hem-boxy-tunic-d-09
4 * Ritem | peplum-with-gharara-pants-d-02
4 * Ritem | stylish-straight-shirt-d-10
4 * Ritem | blush-rose-d-08-a
4 * Ritem | classic-long-shirt-and-pants-d-07
4 * Ritem | classic-peshwas-d-11
4 * Ritem | dusky-pink-kaftan-d-07
4 * Ritem | feminine-charm-d-09
4 * Ritem | glam-kaftan-d-09
4 * Ritem | gold-tissue-kurta-and-ezaar-set-d-10
4 * Ritem | golden-sunset-d-09
4 * Ritem | jewelled-black-beauty-d-04
4 * Ritem | kaftan-glamour-d-08
4 * Ritem | magenta-hottie-d-05
4 * Ritem | matching-silk-separates-d-07
4 * Ritem | metropolitan-flair-d-05
4 * Ritem | midnight-glam-d-04
4 * Ritem | mint-and-blush-rose-bridal-d-08-b
4 * Ritem | monochrome-grandeur-d-05
4 * Ritem | monochrome-velvet-d-18
4 * Ritem | pink-sunset-d-08
4 * Ritem | plum-velvet-kurta-shalwar-set-d-08
4 * Ritem | printed-kaftan-shirt-d-08
4 * Ritem | red-sari-glam-d-15
4 * Ritem | silver-glam-d-13
4 * Ritem | spring-sunshine-d-02
4 * Ritem | springrose-d-05
4 * Ritem | statement-navy-kaftan-d-05
4 * Ritem | statement-olive-brown-matching-velvet-separates-d-09-a
4 * Ritem | stylish-straight-shirt-d-10
4 * Ritem | summer-skies-d-03
4 * Ritem | tassels-and-pastels-d-11
4 * Ritem | thespringsong-d-06
4 * Ritem | timeless-black-velvet-d-03
4 * Ritem | white-lacy-kalidar-d-01
4* Ritem | statement-navy-kaftan-d-05
4pc
5 * Ritem | classic-lehnga-choli-d-14
5 * Ritem | classic-peshwas-d-15
5 * Ritem | mustard-and-gold-velvet-set-d-04
5 * Ritem | peplum-with-gharara-pants-d-02
5 * Ritem | blush-rose-d-08-a
5 * Ritem | classic-melody-d-02
5 * Ritem | classic-peshwas-d-15
5 * Ritem | classic-spring-kaftan-d-16
5 * Ritem | contemporary-gharara-set-d-09-b
5 * Ritem | dusky-pink-kaftan-d-07
5 * Ritem | feminine-charm-d-09
5 * Ritem | glam-kaftan-d-09
5 * Ritem | gold-tissue-kurta-and-ezaar-set-d-10
5 * Ritem | green-sari-glam-d-16
5 * Ritem | grey-skies-d-03
5 * Ritem | ivory-greys-d-09
5 * Ritem | ivory-pearl-majesty-d-02
5 * Ritem | jewelled-black-beauty-d-04
5 * Ritem | kaftan-glamour-d-08
5 * Ritem | lavender-dusk-d-07
5 * Ritem | magenta-hottie-d-05
5 * Ritem | midnight-glam-d-04
5 * Ritem | moonbeam-fairy-d-06
5 * Ritem | pearl-white-magic-d-14
5 * Ritem | pink-sunset-d-08
5 * Ritem | plum-velvet-kurta-shalwar-set-d-08
5 * Ritem | red-sari-glam-d-15
5 * Ritem | royal-farshi-d-06
5 * Ritem | silver-dreams-d-10
5 * Ritem | silver-gold-jacket-set-d-12
5 * Ritem | spring-sunshine-d-02
5 * Ritem | springbounty-d-07
5 * Ritem | statement-navy-kaftan-d-05
5 * Ritem | summer-dream-d-01
5 * Ritem | summer-rose-pink-set-d-11
5 * Ritem | summer-skies-d-03
5 * Ritem | thespringsong-d-06
5 * Ritem | timeless-black-velvet-d-03
5 * Ritem | white-lacy-kalidar-d-01
6 * Ritem | black-velvet-classic-d-07
6 * Ritem | classic-lehnga-choli-d-14
6 * Ritem | classic-peshwas-d-15
6 * Ritem | mustard-and-gold-velvet-set-d-04
6 * Ritem | blush-rose-d-08-a
6 * Ritem | classic-lehnga-choli-d-14
6 * Ritem | classic-melody-d-02
6 * Ritem | dreamy-mint-pastel-set-d-01
6 * Ritem | dropped-hem-boxy-tunic-d-09
6 * Ritem | feminine-charm-d-09
6 * Ritem | glam-kaftan-d-09
6 * Ritem | glam-matching-separates-d-17
6 * Ritem | gold-tissue-kurta-and-ezaar-set-d-10
6 * Ritem | goldenhenna-d-08
6 * Ritem | ivory-pearl-majesty-d-02
6 * Ritem | jewelled-black-beauty-d-04
6 * Ritem | kaftan-glamour-d-08
6 * Ritem | lavender-dusk-d-07
6 * Ritem | metropolitan-flair-d-05
6 * Ritem | midnight-glam-d-04
6 * Ritem | mint-bloom-kaftan-d-17
6 * Ritem | monochrome-grandeur-d-05
6 * Ritem | plum-velvet-kurta-shalwar-set-d-08
6 * Ritem | rosy-d-03
6 * Ritem | royal-farshi-d-06
6 * Ritem | silver-glam-d-13
6 * Ritem | spring-blossom-d-06
6 * Ritem | springbounty-d-07
6 * Ritem | statement-black-matching-separates-d-02
6 * Ritem | statement-navy-kaftan-d-05
6 * Ritem | statement-olive-brown-matching-velvet-separates-d-09-a
6 * Ritem | stylish-straight-shirt-d-10
6 * Ritem | summer-dream-d-01
6 * Ritem | summer-skies-d-03
6 * Ritem | sunbeam-d-12
6 * Ritem | tassels-and-pastels-d-11
7 * Ritem | applique-work-formal-shawl-d-16
7 * Ritem | classic-peshwas-d-15
7 * Ritem | bejewelled-dove-d-12
7 * Ritem | black-velvet-kaftan-d-01
7 * Ritem | blossom-kalidar-d-18
7 * Ritem | blush-rose-d-08-a
7 * Ritem | classic-long-shirt-and-pants-d-07
7 * Ritem | classic-mehndi-set-d-10
7 * Ritem | contemporary-gharara-set-d-09-b
7 * Ritem | dreamy-mint-pastel-set-d-01
7 * Ritem | dusky-pink-kaftan-d-07
7 * Ritem | feminine-charm-d-09
7 * Ritem | ivory-pearl-majesty-d-02
7 * Ritem | jewelled-black-beauty-d-04
7 * Ritem | lavender-dusk-d-07
7 * Ritem | matching-silk-separates-d-07
7 * Ritem | metropolitan-flair-d-05
7 * Ritem | moonbeam-fairy-d-06
7 * Ritem | pearl-white-magic-d-14
7 * Ritem | plum-velvet-kurta-shalwar-set-d-08
7 * Ritem | royal-farshi-d-06
7 * Ritem | silver-gold-jacket-set-d-12
7 * Ritem | spring-sunshine-d-02
7 * Ritem | statement-navy-kaftan-d-05
7 * Ritem | statement-olive-brown-matching-velvet-separates-d-09-a
7 * Ritem | stylish-straight-shirt-d-10
7 * Ritem | summer-dream-d-01
7 * Ritem | summer-skies-d-03
7 * Ritem | sunbeam-d-12
7 * Ritem | tassels-and-pastels-d-11
8 * Ritem | classic-lehnga-choli-d-14
8 * Ritem | bejewelled-dove-d-12
8 * Ritem | black-velvet-kaftan-d-01
8 * Ritem | contemporary-gharara-set-d-09-b
8 * Ritem | glam-kaftan-d-09
8 * Ritem | glam-matching-separates-d-17
8 * Ritem | gold-tissue-kurta-and-ezaar-set-d-10
8 * Ritem | grey-skies-d-03
8 * Ritem | jewelled-black-beauty-d-04
8 * Ritem | mint-and-blush-rose-bridal-d-08-b
8 * Ritem | monochrome-velvet-d-18
8 * Ritem | moonbeam-fairy-d-06
8 * Ritem | rosy-d-03
8 * Ritem | royal-farshi-d-06
8 * Ritem | silver-gold-jacket-set-d-12
8 * Ritem | statement-olive-brown-matching-velvet-separates-d-09-a
8 * Ritem | summer-rose-pink-set-d-11
8 * Ritem | sunbeam-d-12
8 * Ritem | tassels-and-pastels-d-11
8 * Ritem | timeless-black-velvet-d-03
9 * Ritem | contemporary-gharara-set-d-09-b
9 * Ritem | lavender-dusk-d-07
9 * Ritem | monochrome-velvet-d-18
9 * Ritem | pearl-white-magic-d-14
9 * Ritem | pink-sunset-d-08
9 * Ritem | royal-farshi-d-06
9 * Ritem | shimmering-multi-kaftan-d-19
9 * Ritem | statement-black-matching-separates-d-02
9 * Ritem | summer-rose-pink-set-d-11
9 * Ritem | sunbeam-d-12
ABOVE 50000 PKR
AKPP-10
AKPP-11
AKPP-12-A
AKPP-12-B
AKPP-14
AKPP-6
AKPP-7
Antique Gold Peshwas
Aqua
Aqua Green and Hot Pink
Badla Zari Organza
BEST SELLERS
Black
Black with Multi Pops
Blended Chiffon
Blended Raw Silk
Blended Silk
Bling Co-ord
Blouse Silk (Korean)
Blue Orange Multi
BM-04
BM-05-A
BM-05-B
BM-06
BM-07
BM-07-S
BM-8
Bronze Gold
Burnt Brick Red
Burnt Orange
Burnt Orange Multi
Cerys
Chiffon
Chiffon Blend
Churidar Pajama: Raw Silk
col | #900522
col | #f3eee9
col | #fdf5ec
col | #490c1e
col | #7a061b
col | #87221b
col | #8eb8cb
col | #a2633a
col | #a92828
col | #b49894
col | #b6421d
col | #c30430
col | #c6b8b5
col | #cac2ab
col | #d4ac9d
col | #e2c7c7
col | #e4cccf
col | #e8d2a1
col | #eec9b0
col | [black] #000000
col | [emerald-green] #175641
col | [gold] #c0ad9a
col | [ivory] #f7f1e5
col | [ivory]#f7f1e5
col | [lilac] #e0dbe2
col | [mango] #fff3e5
col | [pink-and-magenta] #db0372
col | [pink] #ffe3e7
col | [pink]#ffe3e7
col | [powder-blue] #d6ecf9
col | [powder-grey] #ececec
col | [shades-of-teal] #165580
col | [sky-blue] #d6ecf9
col | [soft-rose-pink] #fae1e4
col | [watermelon-and-red] #d8253a
Crepe
Custom
Deep Blue
Deep Emerald
Deep Plum
Deep Red
Dove Greige
Dove Lavender
DT-Viola30
Dupatta: Net
Dupatta: Organza
Dupatta: Pure silk tissue
Dupatta: Zari Organza
E-storeremoval
Embroidered
Embroidered Chiffon
Embroidered Net
Emerald Green
ENCHANT
Fresh Mint and Hot Pink
Gharara: Jamawar
Glamazon22
Gold
Green
Hot pink
Hot! Hot! Pink
international size chart
Iris
Ivory
Ivory Gold Sharara Set
Jacquard
Jamawaar
Jamawar
Jewel Green
Kaftan: Lace
Karandi Organza
Korean Raw Silk
L
LaunchDate22Feb
Lavender
Lawn
LF-22-SS01-D2-SC
LF-22-SS01-D3-SC
LF-22-SS01-D4-SC
LF-22-SS01-D5-SC
LF-22-SS01-D6-SC
LF-22-SS01-D7-SC
LF-22-SS01-D8-SC
LF-22-SS02-D2
LF-22-SS02-D4
LF-22-SS02-D5
LF-22-SS02-D6
Lilac
Luxury Formals
Luxury Kaftan
M
Mango
Mehndi Green and Bright Mustard
Midnight Blue
Mint
Mint Pastel
Modern Wide Legged Pants and Shirt
Monochrome
MTO-23
MTO-Form
Multi
Multi tones of Blues and Pearly White
Mustard Gold
Navy Blue
Net
Noir
Olive Brown
Organza
Organza Zari
Oxblood
Pants: Korean Raw Silk
Parvaneh
Peach Sunset
Peachy Gold
Pearl
Pearl White
Pearly White
Perriwinkle Blue
Peshwas: Net
Pewter Grey
Pink
Pink and Magenta
Pistachio
Pk raw silk
PKR 100000 - PKR 150000
PKR 150000 - PKR 200000
PKR 200000 - PKR 250000
PKR 24000 - PKR 26000
PKR 250000 - PKR 300000
PKR 28000 - PKR 30000
PKR 300000 - PKR 350000
PKR 32000 - PKR 34000
PKR 34000 - PKR 38000
PKR 350000 - PKR 400000
PKR 38000 - PKR 40000
PKR 400000 - PKR 450000
PKR 42000 - PKR 44000
PKR 44000 - PKR 46000
PKR 48000 - PKR 50000
PKR 50000 - PKR 100000
Plain
Plum Garnet
Powder Blue
Powder Grey
Pre-Size
Pretty Pink
Printed
Printed Blended Silk
Prussian Blue
Pure Raw Silk
Purple Multi
R-22-EID2-D-03-SC
R-22-EID2-D-04-SC
R-22-EID2-D-10-SC
R-AW3-22-07
R-AW3-22-D-08
R-AW3-22-D-11
R-AW3-22-D-13
R-AW3-22-D-14
R-AW3-22-D-15
R-DRE-23-D-01
R-DRE-23-D-02
R-DRE-23-D-05
R-DRE-23-D-06
R-DRE-23-D-07
R-DRE-23-D-08-A
R-DRE-23-D-08-B
R-DRE-23-D-09
R-DRE-23-D-10
R-DRE-23-D-12
R-MTO-23-D-01
R-PARV-23-D-01
R-PARV-23-D-02
R-PARV-23-D-03
R-PARV-23-D-05
R-PARV-23-D-06
R-PARV-23-D-08
R-PARV-23-D-10
R-PARV-23-D-11
Raspberry Gold and Purple
Raw Silk
Raw Silk (Blended)
Ready to Wear
Red
Red and Deep Emerald
Royal Blues
S
Saree
Sari Net
Shades of Teal
Shalwar: Korean Raw silk
Sharara: Jamawar
Shirt: Korean Raw Silk
Shirt: Net
Shirt: Organza
Shirts
show-svg
show_second_img
SIA
SIA-D-09
SIA-D-11
SIA-D-12
SIA-D-16
SIA-D-17
SIA-D-18
SIA-D-19
Silk (Korean)
Silk Blend
Silver
Silvery Gold
Sky Blue
Sky Blue with a hint of Grey
Sleeveless
Slip: Raw silk (Pk)
Soft Blush Pink
Soft Blush Pink and Mint
Soft Gold
Soft Mint
Soft Rose Pink
Soft Yellow
Spun Silk
Statement Red Kurta
Stitched
Sunburnt Gharara Set
Sunburnt orange and hot pink
SURI
SURI(D-04)
SURI(D-05)
SURI(D-07)
SURI_LUXURY
SURI_STITCHED
SURI_UNSTITCHED
The Pink Orchid
TheDreamers
TheProposal
TheProposal-D-16
TheProposal-D-3
TheProposal-D-6
TheProposal-D1
TheProposal-D10
TheProposal-D11
TheProposal-D12
TheProposal-D13
TheProposal-D14
TheProposal-D15
TheProposal-D17
TheProposal-D18
TheProposal-D2
TheProposal-D4
TheProposal-D5
TheProposal-D7
TheProposal-D8
TheProposal-D9A
TheProposal-D9B
Tissue
UNDER 50000 PKR
Unstitched
Velvet
Viola-Luxury
Viscose
Watermelon and Red
WhatsApp_Inquiry
Without Sleeves
XL
XS
Yellow
Zari Net
Zergul

Luxury Formals

Filter
5 products